Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 16 - 20 av 112 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 16. Livskvalitet hos patienter med Implanterbar defibrillator : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikael Dumky-Boström; Viktor Lekaregård Pettersson; [2019]
  Nyckelord :defibrillering; hjärtstopp; implanterbar defibrillator; KASAM; livskvalitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Patienters upplevelser och livskvalité efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Saga Nilsson; Stina Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; experiences; literature review; patients; quality of life; hjärtstopp; litteraturöversikt; livskvalité; patienter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. Även om överlevnaden har ökat det senaste decenniet så överlever endast cirka 600 personer av dessa 10 000. Hjärt-och kärlsjukdomar är den störst bakomliggande orsaken till dödsfall hos både män och kvinnor i Sverige. LÄS MER

 3. 18. Jag är alltid rädd för den dag mitt barn slutar kämpa mot cancern- En litteraturöversikt ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nancy Andersson; Van Boi Par Thang Nget; [2019]
  Nyckelord :Barncancer; erfarenhet; föräldrar; KASAM; känslor och relation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Känsla av sammanhang hos personer med långvarig sjukdom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Larsson Mia; Sjöberg Elin; [2019]
  Nyckelord :långvarig sjukdom; Känsla av sammanhang; personliga upplevelser; omvårdnad; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet.;

  Sammanfattning : 1Abstrakt:Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För att uppnå en optimal omvårdnad av en individ anser vi att man kan använda sig av KASAMS olika delar. LÄS MER

 5. 20. Att leva med en osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om personers upplevelser av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Stenberg Larsson; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Experience; Sense of coherence SOC ; Fibromyalgi; Upplevelse; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar kroppen på olika sätt, och orsaken är fortfarande okänd. Den bryter ut i samband med ett fysiskt eller psykiskt trauma, infektion eller smärta. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med fibromyalgi. LÄS MER