Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 21 - 25 av 112 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 21. Möjliga faktorer som kan påverka omvårdnaden till personer smittade med HIV – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madelene Nielsen; Emma Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :AIDS; HIV; nursing and nurses; AIDS; HIV; omvårdnad och sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus förkortas HIV, det är en virussjukdom som smittar via blod och kroppsvätskor. En obehandlad HIV-infektion utvecklas till förvärvat immunbristsyndrom som förkortas AIDS. LÄS MER

 2. 22. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
  Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER

 3. 23. En litteraturöversikt som belyser kvinnors erfarenheter efter en hjärtinfarkt : Förändringar i kroppen och anpassningar till livet efter hjärtinfarkten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Göransson; Anna Isberg; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hjärtinfarkt; KASAM; kvinnor; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterkans upplevelse av vad som orsakar arbetsrelaterad stress inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Rosemarie Andersson; Fatime Bakiu; Maria Elmblad; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; stress; KASAM; sjuksköterska; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är stress ett problem inom vården som kan leda till ohälsa. Stress i arbetet beror på arbetsmiljön och arbetsuppgifter som utförs, detta kan leda till psykiska eller fysiska reaktioner. Vårdpersonal som arbetar inom slutenvården kan utsättas för stor arbetsbelastning. LÄS MER

 5. 25. Obstruktiv sömnapné en dold folksjukdom: Att identifiera och vägleda patienter med misstänkt sömnapné i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Prucha; [2018]
  Nyckelord :District nurse; Sense of coherence SOC ; obstructive sleep apnea; primary care.; Distriktssköterska; KASAM; obstruktiv sömnapné; primärvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig och mycket utbredd sjukdom förknippad med betydande hälsoproblem, samsjuklighet och mortalitet. De flesta vuxna med OSA är utan diagnos och behandling. Primärvårdens distriktssköterskor spelar en viktig roll vid identifiering och vägledning av patienter med misstänkt OSA. LÄS MER