Sökning: "Kasam omvårdnad"

Visar resultat 6 - 10 av 112 uppsatser innehållade orden Kasam omvårdnad.

 1. 6. Patienters upplevelse av hemodialysbehandling : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Gülcan Cabrati; Rebecka Hammar; [2019]
  Nyckelord :Kronisk njursjukdom; hemodialys; patient; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vid kronisk njursjukdom är funktionen hos njurarna försämrad. Detta behandlas vanligtvis med hemodialys, som gör det arbete som njuren inte längre klarar av. Behandlingen är livslång och kräver mycket tid då det sker flera gånger i veckan. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av hemodialysbehandling. LÄS MER

 2. 7. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV PALLIATIVOMVÅRDNAD : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isabelle Forslund; Linnea Edström; [2019]
  Nyckelord :KASAM; litteraturöversikt; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården är en helhetsvård som sjuksköterskan är högst involveradi. Sjuksköterskans roll innebär att vårda och vara närvarande, vilket kan generera storakänslomässiga utmaningar.Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter sombefinner sig i ett palliativt skede. LÄS MER

 3. 8. Att leva med en stomi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Andersson; Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Litteraturöversikt; Livskvalité; Patientperspektiv; Stomi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. LÄS MER

 4. 9. Faktorer som främjar och hämmar livskvaliteten hos personer med ALS : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Kinisjärvi; Sanna Larsson Englund; [2019]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros; livskvalitet; faktorer; integrativ litteraturöversikt; omvårdnad
;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros är en allvarlig obotlig sjukdom som medför tilltagande muskelsvaghet och förlamning, som leder till döden vanligen efter 2-4 år på grund av försvagad andningsförmåga. Att drabbas av ALS påverkar livskvaliteten. Upplevelsen av livskvalitet är individuell och beror på en rad olika faktorer. LÄS MER

 5. 10. Inte sjuk, men ändå drabbad - närståendes upplevelse av stöd. : en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Magnusson; Sofia Örtlund Eklind; Susann Bohman; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Sense of Coherence [SOC]; Next of kin; Relatives; Support; Experience; Cancer; Känsla av sammanhang [KASAM]; Närstående; Stöd; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är idag en vanlig sjukdom och vid sidan av en person med cancer finns närstående som kan riskera att glömmas bort. Att vara närstående kan vara en påfrestande upplevelse och riskerar att leda till ohälsa. Närstående bör involveras i vården och deras välmående bör tas hänsyn till. LÄS MER