Sökning: "Kashif Virk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kashif Virk.

 1. 1. Himlen kommer till jorden : En etnografisk studie kring pingströrelsens eskatologi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Kashif Virk; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a study of eschatological beliefs among Pentecostal Christians in Sweden. The movement has historically placed much emphasis on the second coming of Jesus. In academic research, however, investigation into this belief has not been conducted to a proportionate degree in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Dom är inte muslimer” : En diskursanalys av synen på det Ahmadiyya Muslimska Samfundet hos muslimer i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Kashif Virk; [2017]
  Nyckelord :discourse; discourse analysis; Ahmadiyya; Muslims; Islam;

  Sammanfattning : In this study, a discourse analysis is performed on the discourse among Muslims in Sweden about the Ahmadiyya Muslim Community, its founder and its adherents. Previous research shows that globally, Muslims of all denominations, both Sunni and Shia, consider followers of Ahmadiyya to be non-Muslim. LÄS MER