Sökning: "Kasper Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kasper Andersson.

 1. 1. Automatiserad utläggning och upptagning av temporära väglinjer med tillhörande materialvalundersökning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Ågren; Emanuel Andersson; Kasper Kardell; [2019]
  Nyckelord :Väglinje; TPU; koncept; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren för projektet har varit AstaZero, de specialiserar sig på validering och forskning av aktiva säkerhetssystem. Ett pålitligt, aktivt säkerhetssystem är ett väldigt effektivt verktyg och kommer att spela en stor roll för att minska antal olyckor i trafiken världen över. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Andersson; Linnea Bohlin; [2013]
  Nyckelord :Ann Fagerström Tronde; gestaltning; Klaus Stritzke; kulturhistorisk miljö; restaureringsprincip; Riksantikvarieämbetets värderingssystem; Sven Olov Nyberg; vårdprinciper; fallstudier;

  Sammanfattning : There are few legally protected gardens in Sweden, and those that are protected are mainly from the 17th and 18th centuries. All time periods have the same value and more modern gardens therefore needs to be protected. Evaluating parks is, however, complicated since it do not exist any methods. LÄS MER