Sökning: "Kasper Vikström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kasper Vikström.

  1. 1. Jag kan ta en pizzaslice och ett barn ifrån källaren tack! - En kritisk studie om desinformation och Pizzagate

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Kasper Vikström; [2023-05-16]
    Nyckelord :Desinformation; Twitter; Spridning; Pizzagate;

    Sammanfattning : Pizzagate; How has the conspiracy theory been received by Twitter users? With this degree project, I will examine the fake news "Pizzagate" that was spread on Twitter in 2016 during the US presidential election, to then see what reception the misinformation received and how wildly it was spread by internet users. The purpose of this essay is to highlight the importance of source evaluation when using social media and that you, as a user, have an obligation to review the material before sharing. LÄS MER