Sökning: "Kasper With"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Kasper With.

 1. 1. Jag kan ta en pizzaslice och ett barn ifrån källaren tack! - En kritisk studie om desinformation och Pizzagate

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kasper Vikström; [2023-05-16]
  Nyckelord :Desinformation; Twitter; Spridning; Pizzagate;

  Sammanfattning : Pizzagate; How has the conspiracy theory been received by Twitter users? With this degree project, I will examine the fake news "Pizzagate" that was spread on Twitter in 2016 during the US presidential election, to then see what reception the misinformation received and how wildly it was spread by internet users. The purpose of this essay is to highlight the importance of source evaluation when using social media and that you, as a user, have an obligation to review the material before sharing. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av Altman Z score på fotbollsallsvenskan utifrån finansiell obestånd : En Kvantitativ studie om hur allsvenska fotbollsklubbar har hanterat utmaningarna från covid-19 utifrån ett finansiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sakib Ahmed; Kasper Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Altman Z score; Allsvenskan; Ernst Young; Financial insolvency; Football clubs; Pandemic; Spectators; Score.;

  Sammanfattning : Background: Football is one of the biggest sports in the world. Just as the rest of the world has been affected by the pandemic, the Allsvenskan has also been affected. What is analyzed in this study are various financial key figures through the Altman z score which shows whether the clubs can cope with financial insolvency. LÄS MER

 3. 3. Kulturstyrning som hjälpande hand : En fallstudie om hur en verksamhet inom privat vård och omsorg arbetar med värderingar, symboler och gruppering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Eddy Tshimanga Mbikayi; Diego Egaña Torrejon; Kasper Berglund; [2023]
  Nyckelord :Organizational culture; Cultural management; value-based control; symbol-based control; clan control; Kulturstyrning; fallstudie; värderingar; symboler; gruppering; klanstyrning; värdebaserad; symbolbaserad; ontologi; epistemologi; hem; vård; hvb;

  Sammanfattning : En fallstudie på det privata vårdföretaget Hem och Vård som egentligen heter något annat på grund av anonymisering syfte. Hem och Vård är ett vårdföretag som har gruppbostäder för människor med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Resurseffektivisering i värdekedjan inomproduktion med hjälp av dataöverföring

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Douglas Danfors; Kasper Back; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industriell produktion har bedrivits ända sen den industriella revolutionen tog fart under 1800-talet och har fram till idag genomgått flera stora förändringar. Med de stora problem vi idag ser i form av klimatförändringar som måste bromsas så krävs det att hela samhället och inte allra minst industrier resurseffektiviseras. LÄS MER

 5. 5. The Spillover Effects of Intrastate Conflicts on FDI Flows in Countries Neighbouring the Conflict

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Dylan Savosnick; Kasper With; [2023]
  Nyckelord :Intrastate Conflict; Foreign Direct Investment FDI ; Spillovers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the spillover effect of intrastate wars on neighbouring nations net FDI inflows by categorising battle deaths into different thresholds and regressing FDI on those thresholds. The research design is based on a two-way fixed effects model with country and time fixed effects. LÄS MER