Sökning: "Kassadisktillverkning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kassadisktillverkning.

  1. 1. Hur ledtidsstörningar påverkar tillgängligheten på material hos ITAB Shop Concept : En studie för att säkerställa att rätt material finns tillgängligt i rätt tid

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik; Linköpings universitet/Logistik

    Författare :Ted Svensson; Therése Björman; [2011]
    Nyckelord :Availability; Lead-time deviation; Material Requirement Planning; Material Shortages; Checkout production; Logistics; Tillgänglighet; Ledtidsstörning; Materialbehovsplanering; Materialbrist; Kassadisktillverkning; Logistik;

    Sammanfattning : ITAB Shop Concept är ett multinationellt företag som utvecklar, tillverkar, säljer samt installerar inredningskoncept och produkter till butikskedjor. En del av denna produktion innefattar tillverkning av kassadiskar, vilka består av komplexa produktstrukturer med hundratals ingående komponenter. LÄS MER