Sökning: "Kassaflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Kassaflöde.

 1. 1. Karaktärisering och Prediktering av Lånefinansierade Uppköp : En avhandling om målföretag på den nordiska marknaden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Eklund; Simon Hantelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblembakgrundFöretagsuppköp av olika slag har i stor utsträckning studerats på den amerikanska och brittiska marknaden. Gemensamt förförfattarna har varit att utveckla det praktiska bidraget genom att skapa en egen modell för att såväl karaktärisera som prediktera uppköpskandidater. LÄS MER

 2. 2. Cash Flow is King : En kvalitativ studie kring factoring för småföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabella Kvarlin; Oliver Lind; [2020]
  Nyckelord :factoring; small sized enterprises; small businesses; liquidity; cash flow; economic growth; profit; option of finance; construction industry; factoring; småföretag; likviditet; kassaflöde; tillväxt; lönsamhet; finansiering; finansieringsalternativ; byggbranschen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine factoring as an option of finance for small businesses to make capital available to the cash account. Small businesses constitutes 99.4 percent of all enterprises in Sweden, and are thereby important actors of the community. LÄS MER

 3. 3. Goodwillnedskrivningars relevans : En studie avseende relevansen hos nedskrivningar av goodwill bland svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Bladh; Daniel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Goodwill impairment; goodwill; relevance; cash flow prediction; cash flow; IFRS 3; IAS 36; Nedskrivning av goodwill; goodwill; relevans; prognostisering av framtida kassaflöde; kassaflöde; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relevance of goodwill impairment when predicting future cash flow regarding Swedish publicly listed companies on Nasdaq Stockholm. To investigate this, we serve to conclude the relationship between goodwill impairment and future cash flow and its incremental effect when predicting future cash flow. LÄS MER

 4. 4. Finansiering av tillväxt –Hur små- och medelstora tillväxtföretag inom bemannings- och rekryteringsbranschen har finansierat sin tillväxt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Forsman; Alexandra Tjällman; [2019-08-08]
  Nyckelord :Finansiering; tillväxtbolag; bemanningsföretag; rekryteringsföretag; SMEs; kapitalstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Små- och medelstora företag utgör i dagsläget 99,9 procent av den totala mängden företag i Sverige. Gemensamt för alla företag, oavsett storlek, är att de kräver finansiering, vilken består av eget kapital och/eller skulder. LÄS MER

 5. 5. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER