Sökning: "Kastrering"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Kastrering.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 3. 3. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Werner; [2019]
  Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER

 4. 4. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniela Mirbt; [2018]
  Nyckelord :Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

  Sammanfattning : Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. LÄS MER

 5. 5. Oönskade beteenden hos katt : – prevalens och riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2018]
  Nyckelord :Katt; oönskat beteende; aggressivitet; rumsrenhetsproblem; olämpligt klösbeteende; oro; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Katt (Felis silvestris catus) är ett vanligt och populärt sällskapsdjur världen över. Många djurägare upplever dock oönskade beteenden hos sina katter, det vill säga beteenden som är naturliga för katten, men uppfattas som problem av djurägaren. LÄS MER