Sökning: "Kastriot Krasniqi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kastriot Krasniqi.

  1. 1. Vem är personen bakom skärmen? : En studie om självpresentation online vs offline

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Elma Buzgovic; Kastriot Krasniqi; [2018]
    Nyckelord :sociala medier; självpresentation; intryckstyrning; fasad; bekräftelse; likes;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelsen av vikten av att styra sitt intryck på sociala medier är för ungdomar idag. Vårt mål är att skapa förståelse för ungdomars upplevelser av att framställa sig som en viss typ av person på sociala medier och om denna presentation är i linje med den person som de anser sig vara utanför sociala medier. LÄS MER