Sökning: "Katalytiska Föroreningar Bunkerkvalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katalytiska Föroreningar Bunkerkvalitet.

  1. 1. Katalytiska Föroreningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan; Högskolan i Kalmar/Sjöfartshögskolan

    Författare :Stefan Erlandsson; Niklas Palmqvist; [2009]
    Nyckelord :Katalytiska Föroreningar Bunkerkvalitet;

    Sammanfattning :  Detta examensarbete handlar om hur katalytiska föroreningar kan påverka denmarina dieselmotorn, samt vad kan man göra för att skydda sig. Vi ville också se omdet lågsvavliga bränslet har något att göra med de katalytiska föroreningarna. Vianvände oss av en litteraturstudie att få flera åsikter i ämnet. LÄS MER