Sökning: "Kataraktkirurgi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kataraktkirurgi.

 1. 1. Patienters upplevelser av kataraktkirurgi och informationen preoperativt och postoperativt: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lindström; [2020]
  Nyckelord :Cataract; surgery; patient; experience; information; Katarakt; operation; patient; upplevelse; information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är gråstarrsoperation. Information kan ges muntligt, skriftligt eller med hjälp av kroppsspråket före och efter operationen. Patienter upplever/uppfattar en eller flera visuella sensationer under gråstarrsoperation. LÄS MER

 2. 2. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Husby Strand; [2014]
  Nyckelord :Kataraktkirurgi; kvalitativ innholdsanalyse; mening; opplevelse;

  Sammanfattning : Formålet med denne studien var pasienters opplevelse av postoperativ informasjon etter kataraktkirurgi og deres tanker og meninger om dette. Ved sykehusopphold har forskning vist at det pasienter savner mest er god informasjon av helsepersonell. Kataraktkirurgi er verdens vanligste operasjon, men også den diagnosen flest i verden er blinde av. LÄS MER

 3. 3. Utfall av tre olika formler för beräkning av postoperativ refraktion vid kataraktkirurgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Lindquist; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKTVid kataraktkirurgi är det viktigt att med stor noggrannhet kunna beräkna ögats postoperativa refraktion. För detta finns det flera olika biometriformler, varav SRK/T, Haigis och Hoffer Q har ingått i denna studie. LÄS MER