Sökning: "Kataraktoperation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Kataraktoperation.

 1. 1. Patienters upplevelser av kataraktkirurgi och informationen preoperativt och postoperativt: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lindström; [2020]
  Nyckelord :Cataract; surgery; patient; experience; information; Katarakt; operation; patient; upplevelse; information;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är gråstarrsoperation. Information kan ges muntligt, skriftligt eller med hjälp av kroppsspråket före och efter operationen. Patienter upplever/uppfattar en eller flera visuella sensationer under gråstarrsoperation. LÄS MER

 2. 2. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Sundell; [2019]
  Nyckelord :Cataract Operations; Experiences; Eye-Nurses; Patients; Phenomenography.; Fenomenografi; Kataraktoperationer; Patienter; Upplevelser; Ögonsjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med kataraktoperation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Viola Gondos; [2018]
  Nyckelord :Cataract surgery; Ophthalmic nursing; Patient satisfaction; Kataraktoperation; Oftalmologisk omvårdnad; Patientnöjdhet;

  Sammanfattning : Katarakt är en grumling i ögats lins som leder till nedsatt syn. Detta tillstånd är fortfarande en av de främsta orsakerna till nedsatt syn i hela världen och kataraktoperationer är därför en av de vanligaste operationerna inom ögonkirurgi. Patienter upplever att den information de får om det kirurgiska ingreppet ofta är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av och orsak till synnedsättning hos ghanansk population

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Ida Oxelgren; [2016]
  Nyckelord :Synnedsättning; Ghana; Vision for All; WHO;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka prevalensen av synnedsättning hos hjälpsökande i Ghana under en resa med Vision for All. Vilken är den vanligaste orsaken till synnedsättning? Metod: Mätningarna genomfördes runt olika städer i Ghana under månadsskiftet mars/april 2016. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av omvårdnad vid kataraktoperationen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Victoria Antonsson; Josefine Böhlin; [2015]
  Nyckelord :Cataract; experience; information; intraoperative; patient; Erfarenhet; information; intraoperativ; katarakt; patient;

  Sammanfattning : Katarakt står för cirka hälften av all världens blindhet, vilket motsvarar flera miljoner människor. Patienter som kommer till en operationsavdelning kan ha goda, inga eller mindre bra erfarenheter av vården. Pilotstudiens syfte var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnad vid kataraktoperationen. LÄS MER