Sökning: "Katariina Valli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katariina Valli.

  1. 1. Någon annans berättelse : En studie i eget låtskrivande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Katariina Valli; [2020]
    Nyckelord :skrivkramp; flow; låtskrivning; låtskrivarprocesser; inspiration;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska ett annat sätt än vad jag är är van vid att skriva en låt på, vad gäller låttext samt komposition av musik. I arbetet togs fram och användes grundläggande regler och råd för själva låtskrivandet och berättelsen för låten fick jag av en informant. LÄS MER