Sökning: "Katarina Axelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Katarina Axelsson.

 1. 1. Lärares tankar om förändring och kontinuitet i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christian Robertson; Katarina Axelsson; [2018]
  Nyckelord :change; continuity; historical thinking; history education; second order concepts;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how history teachers talk about the historical thinking concepts change and continuity. In this study, four teachers from three different secondary schools in Sweden were interviewed. LÄS MER

 2. 2. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av nationell interaktiv webbplats - en mötesplats för barn till föräldrar med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Axelsson; [2007]
  Nyckelord :youth; mentally ill; parents; writing; communication; Internet;

  Sammanfattning : En nationell interaktiv webbplats- www.kuling.nu arbetades 2003 fram på Psykosvårdens utrednings-och behandlingsenhet, Karlakliniken. Webbplatsen riktar sig till barn och ungdomar som har en förälder med psykisk sjukdom och är en del av det anhörigstöd som erbjuds på enheten. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av potentiell föroreningsspridning från ett avfallsupplag utanför Löddeköpinge, Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Katarina Axelsson; [2004]
  Nyckelord :geografi; geologi; föroreningsspridning; avfallsupplag; Löddeköpinge; Skåne; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kävlinge kommun har ett kontrollprogram över avfallsupplaget vid Norrevång utanför Löddeköpinge och detta vill man avsluta. Därför lämnades en ansökan om detta in till Länsstyrelsen, som beslutade att ytterligare undersökningar krävdes. SWECO fick i uppdrag att genomföra dessa undersökningar. LÄS MER