Sökning: "Katarina Bader"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Bader.

 1. 1. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen : Med fokus på genrepedagogik och processkrivning i förhållande till svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2017]
  Nyckelord :skrivprocesser; genrepedagogik; genre; processkrivning; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : This thesis analyses existing scientific articles and papers about the principles of genre pedagogy, process writing and how they are working in theory and pratice. Many studies have been made to see how genre pedagogy and process writing are working in Swedish schools. LÄS MER