Sökning: "Katarina Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Katarina Berg.

 1. 1. Förskolepedagogers uppfattning kringdigitala verktyg i förskolan. : En kvalitativ studie kring förskolepedagogers uppfattning om Informationsochkommunikationsteknik och dess användningsområden i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katarina Berg; [2018]
  Nyckelord :Förskola; IKT; digital kompetens; digitalisering; barn.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att skapa mig en djupare förståelse för förskolepedagogers uppfattningarkring uppfattning kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan . Jag har utfört femstycken intervjuer med pedagoger från norra och mellersta Sverige. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenhet av att leva i livets slut

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Katarina Lindqvist; Anna-Stina Roslin; [2013]
  Nyckelord :Livets slut; patienter och erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva i livets slut är ofta väldigt skrämmande på grund av att det skapar en känslomässig berg- och dalbana. Tankar om hopplöshet och meningslöshet väcks när bot inte längre är möjligt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenhet av att leva i livets slut. LÄS MER

 3. 3. Påverkar tidigare arbetslivserfarenhet lärande? : En kvalitativ studie om universitetsstudenters olika sätt att lära i relation till tidigare arbetslivserfarenhet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Katarina Berg; Josefin Schützer; [2013]
  Nyckelord :work experience; experiential learning; surface learning; deep oriented learning approach to learning and social interaction; arbetslivserfarenhet; erfarenhetsbaserat lärande; ytinriktat lärande; djupinriktat lärande; syn på lärande och social interaktion;

  Sammanfattning : Många av dagens ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden som en följd av att de saknar tidigare arbetslivserfarenhet eller eftergymnasial utbildning. Detta kan vara en förklaring till att allt fler väljer att studera vidare på universitet eller högskola. LÄS MER

 4. 4. Shadow detection for improved object tracking in surveillance cameras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Katarina Berg; Jonna Hellström Håkansson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Object tracking algorithms and motion triggered alarms are often dis- turbed by shadows. It is challenging to separate between moving objects and shadows since they have similar movement patterns and image prop- erties. In this thesis, three different approaches to detect shadows are developed and evaluated. LÄS MER

 5. 5. Stilbrottning : Om stilbrott som figur, funktion och tendens i modern svensk poesi – Werner Aspenström, Kristina Lugn, Katarina Frostenson, Aase Berg

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Berndtsson; [2012]
  Nyckelord :stilbrott; stilistik; Werner Aspenström; Kristina Lugn; Katarina Frostenson; Aase Berg; Kenneth Burke; modernism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER