Sökning: "Katarina Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Katarina Björk.

 1. 1. Existentiella samtal med patienter i palliativ hemsjukvård -Distriktssköterskors erfarenheter : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Katarina Björk; [2023]
  Nyckelord :Klinisk kompetens; kvalitativ forskning; Lindrande behandling; Omvårdnad inom distriktsvård; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården förflyttas alltmer till patientens hem. Detta ställer högre krav pådistriktssköterskorna inom hemsjukvården. En utmaning kan vara att hantera övergången från kurativ till palliativ vård och de svåra samtal som kan medfölja. Samtalen är ofta av existentiell karaktär och berör svåra ämne. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Björk; Katarina Petersson; [2018]
  Nyckelord :gymnasiet; mål; organisation; studie- och yrkesvägledning; vid vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen skiljer sig åt kommuner och skolor emellan. Tidigare forskning visar på lyckade och mindre lyckade exempel på kvalité gällande den vida vägledningen. LÄS MER

 3. 3. MOBBNINGSSIGNALER – En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv Examinator: Hans Rystedt

  C-uppsats,

  Författare :JOHANNES HARLIN; KATARINA SPJUTH; [2010]
  Nyckelord :begynnande mobbningssignaler; elever; lärare; klas;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med ett syfte som handlar om att synliggöra mobbningssignaler under skoltid. Uppsatsen har ett elevperspektiv och vill fördjupa lärarens kunskaper i att identifiera begynnande mobbning. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som brandmän : En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Katarina Blom; Jennie Björk; [2008]
  Nyckelord :Equality between the sexes; minority; allocation of quotes according to sex; gender; organizational culture; process of change; preferential treatment; Jämställdhet; minoritet; genus; organisationskultur; förändringsarbete; positiv särbehandling; kvotering;

  Sammanfattning : Aim: Preferential treatment and allocation of quotes according to sex are two current concepts due to the increasing demand for equality. One organization that may use preferential treatment is the fire department. This is why we chose it as a starting point for our study. LÄS MER

 5. 5. Förlorad tid : förlorad hjärna: En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskaper kring stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Annika Björk; Katarina Eriksson; [2008]
  Nyckelord :kompetens; stroke; symtom; sjuksköterska; omhändertagande;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke kan innebära en stor förändring i människors liv. Att som patient få träffa kompetent personal som kan erbjuda allt ifrån snabbt och korrekt omhändertagande och dessutom god omvårdnad kan ses som självklart. LÄS MER