Sökning: "Katarina Brundin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Brundin.

 1. 1. Användning av ekonomistyrning vid implementering av hållbarhetsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Reem Alkalali; Katarina Brundin; [2019-03-08]
  Nyckelord :Hållbarhetsstrategier; Levers of Control; Ekonomistyrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Ett särdrag som lyfts fram i hittillsvarande forskning,om relationen mellan ekonomistyrning och hållbarhet, är att den särskilt har fokus på hur företagbör utforma och använda ekonomistyrning för hållbarhet. Det är därför angeläget attstudera hur företag väljer att använda ekonomistyrning med fokus på hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Uppsökande flickor och undvikande pojkar? : Studie- och yrkesvägledares upplevelser av vägledning av pojkar i grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Katarina Brundin; Martina Tedenbring; [2013]
  Nyckelord :career guidance counselling; career guidance counselor; school; boys; stereotypes; masculinity; studie- och yrkesvägledning; studie- och yrkesvägledare; grundskolan; pojkar; stereotyper; maskulinitet;

  Sammanfattning : Studie-och yrkesvägledning är något som enligt skollagen alla elever utom förskolebarnska erbjudas för att kunna göra väl underbyggda framtidsval. Skolans vägledningska även vara frivillig, vilket innebär att det ofta är elevernas eget ansvaratt söka upp vägledaren för att få prata om sina tankar och funderingar. LÄS MER