Sökning: "Katarina Christensen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katarina Christensen.

 1. 1. NEDÅTGÅENDE AMNINGSTREND – ORSAKER OCH ÅTGÄRDER : Intervjuer med barnmorskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jorunn Teepen; Katarina Christensen; [2019]
  Nyckelord :Barnmorska; helamning; individ; kvalitativ; samhälle och vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att amning har positiva egenskaper för anknytningen mellan mor och barn och hälsan för både kvinnan och barnet. Världshälsoorgansationen (WHO) har under många år rekommendrat helamning i sex månader, men få kvinnor helammar så länge. LÄS MER

 2. 2. Översättning och utvärdering av det bildbaserade förståelsetestet TACL-3 - en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Katarina Christensen; Frida Edner; [2011-09-21]
  Nyckelord :barn; grammatisk språkförståelse; översättning; språkutveckling; Test for Auditory Comprehension of Language; children; grammatical auditory comprehension; language development; translation;

  Sammanfattning : Test for Auditory Comprehension of Language -3 is an American picturebasedtest developed to examine children’s auditory comprehension of language.The aim of the study was to create a translation and to examine if the test wouldcontribute to the information about a child´s language comprehension received bysimilar tests that are used today. LÄS MER

 3. 3. Plötslig spädbarnsdöd ur ett informationsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Katarina Christensen; Ann Österlind; [2008]
  Nyckelord :föräldrar; information; litteraturstudie; omvårdnad; prevention.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Plötslig spädbarnsdöd definieras som när ett barn under ett år plötsligt och oförklarligt dör utan att dödsorsak går att fastställa. Det är den största dödsorsaken bland barn mellan en månad och ett år i utvecklade länder. LÄS MER