Sökning: "Katarina Edgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Edgren.

 1. 1. 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Katarina Edgren; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den ökade rörligheten över gränserna har medfört ett allt större behov av samarbete mellan länder. Samarbetet behövs för att motverka att föräldrar eller vårdnadshavare olovligen för med sig sina barn till ett annat land eller olovligen kvarhåller dem i ett land där barnet inte har sitt hemvist. LÄS MER

 2. 2. Det upplevda varumärket : En fallstudie av H&M och Zara

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sara Ganrot; Katarina Edgren; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : I dagens konsumtionssamhälle blir det allt viktigare att positionera sig rätt i kundens medvetande för att uppnå den önskade imagen. Nuförtiden räcker det inte längre att erbjuda funktionella värden utan även de emotionella har fått en betydande roll för kundens uppfattning av företaget. LÄS MER