Sökning: "Katarina Esping"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Esping.

  1. 1. En jämförande studie mellan hopp- och dressyrryttares fysik

    M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Katarina Esping; Anna Linders; [2010]
    Nyckelord :ryttarträning; ; rörlighet; ; kondition;

    Sammanfattning : Inom ridsporten läggs stort fokus på hästens träning och välmående, men ryttarens träning glöms ofta bort. Det finns flera anledningar till varför ryttare bör träna även utan häst, man får bland annat en bättre känslighet, kondition och stabilitet i ridningen. LÄS MER