Sökning: "Katarina Fält"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Katarina Fält.

 1. 1. Barnmorskans uppfattning om vattenfödslar

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Rembeck; Katarina Fält; [2020-01-30]
  Nyckelord :vattenfödsel; vattenförlossning; barnmorska; förlossningsupplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Background: In Sweden and worldwide the use of water birth is increasing and the request forthem is also growing. In 2019 water births are allowed in Sweden by the National Board ofHealth and Welfare but still they are not common, whereas four out of 21 countries practice water birth. LÄS MER

 2. 2. Dialogism en livsåskådning - En etnografis studie om professionella samtal inom psykiatrin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Katarina Linglander; [2016]
  Nyckelord :Conversation; talking mats; psychiatry; professional meetings; ethnography; Samtal; samtalsmatta; psykiatri; professionella möten; etnografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur ett samtal om gemensamt beslutsfattande går till när en patient, Case manager och professionella träffas enskilt eller i resursgrupp och samtalar med varandra om vårdplanen. Det var en etnografisk studie där samtal inom en psykiatrisk verksamhet representerade det fält som studerats genom metoden deltagande observation. LÄS MER

 3. 3. Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eva Fazlagic; [2015]
  Nyckelord :socialt kapital; korruption; samhälle; makt; fält; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Eva Fazlagić Titel: Korruption i vardagen En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina. Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp Handledare: Katarina Sjöberg, Sociologiska institutionen, VT 2014 Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. LÄS MER

 4. 4. Konsten att prova sina vingar : förutsättningar för kreativa förändringsprocesser i socialt arbete – en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Katarina Flensner; [2015]
  Nyckelord :creativity; interpersonal encounters; process-oriented approach; recognition; symbolic interactionism.; erkännande; mellanmänskliga möten; processorienterat förhållningssätt; skapande; symbolisk interaktionism.;

  Sammanfattning : Inom socialt arbete möter brukare i olika sammanhang skapande verksamheter i exempelvis dagverksamhet, sysselsättning eller som arbetsträning. Att delta i verksamheten kan vara frivilligt eller tvingande. LÄS MER

 5. 5. Olinjärt ultraljud för undersökning av sprickor i skelettet hos häst, en pilotstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Katarina Sandelin; [2015]
  Nyckelord :skelettskada; NAW; sidband; mikrosprickor; fraktur; micro cracks; fracture; fissure; side band;

  Sammanfattning : Fissurer och odislocerade frakturer hos häst kan ibland vara svåra att upptäcka utan avancerad bilddiagnostik. Det är dock viktigt att diagnostisera dem i tid för att hindra att skadorna förvärras. LÄS MER