Sökning: "Katarina Florell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Florell.

 1. 1. Specialistssjuksköterskans erfarenheter av att främja hälsa för patienter med hjärtsvikt : En intervjustudie på vårdcentraler

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Katarina Florell; Jazmin Rincon Svensson; [2010]
  Nyckelord :content analysis; heart failure; patient education; self-care; special nurses;

  Sammanfattning : Background:Chronic heart failure (CHF) is a complex clinical condition. The higher survival rate after heart attack and other heart diseases, plus aging population, has led to more CHF patients. Symptoms can have negative impact on exercise capacity, ability to perform activities of daily living and quality of life. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans roll i palliativ vård : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Jazmin Rincon Svensson; Anita Lundblom; Katarina Florell; [2007]
  Nyckelord :Empati; Hospice; Omvårdnad; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Caring for the suffering, dying patients and giving support to relatives is probably one of the toughest jobs a nurse can encounter. Palliative caring is, with different measures, the prolonging of life whereas hospice caring is giving patients a meaningful and natural journey toward death. LÄS MER