Sökning: "Katarina Forsbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Forsbäck.

  1. 1. Passformsgrund till formad sportjacka : Digital framtagningsmetod med fokus på passform och gradering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Katarina Forsbäck; [2015]
    Nyckelord :Clothing technology; digital pattern construction; body scan; technical clothing; 3D-prototyping; virtual fitting.; Konfektionsteknik; digital mönsterkonstruktion; kroppsskanning; funktionella kläder; 3D-simuering; virtuell avprovning.;

    Sammanfattning : Vid digital mönsterkonstruktion för ett plagg krävs ett befintligt grundmönster som utgångspunkt för att kunna tidseffektivisera framtagningsprocessen. På konfektionsföretag där tid för mönsterkonstruktion är bristfällig lämnas detta moment ofta till fabriksanställda trots att kompetens finns inom företaget. LÄS MER