Sökning: "Katarina Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Katarina Gustafsson.

 1. 1. När någon säger inkludering- fråga vad de menar med det! Samtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolkar inkluderingsbegreppetSamtal i fokusgrupper om hur grundskollärare tolka

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fatima Haga Bjäreland; Katarina Sperre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram: Specialpedagogiska programmet, SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht 2018Handledare: Sofie GustafssonExaminator: Eva GannerudRapport nr: HT18-2910-269-SPP610Nyckelord: En skola för alla, inkludering, integrering, relationellt- och kategoriskt perspektiv___________________________________________________________________________ Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hur några grundskollärare tolkar och använder begreppet inkludering. Syftet är även att undersöka om det finns kopplingar mellan grundskollärarnas användning av begreppet och de tolkningar som nämns i forskningen om inkluderingsbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Att sträva mot ständig förbättring : En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Annica Gustafsson; Katarina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :District Nurse; Healthcare-Center; Improvement work; Interview study; Prerequisites; Distriktssköterska; Förbättringsarbete; Förutsättningar; Intervjustudie; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på aspekter som påverkar implementeringen i en förändringsprocess såsom kommunikation, delaktighet och ledarskap, verksamhetens kultur och förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationer har ett ansvar i bedrivandet av evidensbaserad vård och förbättringsarbete ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Hur beter vi oss själva egentligen? : Skolpersonalen som förebild och vikten av att kunna hantera sina egna konflikter

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Fischerström Cook; Madeleine Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Personalkonflikter; konflikthantering; samverkan; integrering; lärare i fritidshem; fritidspedagog; obehöriga; arbetslag; grupphandledning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ intervjustudie som har utförts bland personalen inom ett fritidshem och i samarbete med lärare och skolledare. Tio personer med olika utbildningar och uppdrag har intervjuats för att identifiera hur konflikter inom ett arbetslag kan uppstå och te sig. LÄS MER

 4. 4. An experimental study on an evaporative cooler for hot rural areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Katarina Gustafsson; Hanna Simson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In developing countries about 40 % of the food-waste is due to post-harvest losses, such asimproper storage. The Zeer-pot is an evaporative cooler, which cools the inside by convectiveheat transfer, and can be used to keep fruits and vegetables fresh longer. LÄS MER

 5. 5. Polycystiskt ovariesyndrom : effekter av olika kostmetoder: en litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Katarina Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Polycystic ovary syndrome; diet; effects; Polycystiskt ovariesyndrom; kost; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt 5-10 % av kvinnor i fertil ålder har en diagnos av polycystiskt ovariesyndrom men ännu fler lider av syndromet utan en diagnos. Polycystiskt ovariesyndrom innebär att en kvinnas ena eller båda äggstockar är fyllda med cystor och att hon har en hormonstörning. Kosthållning har en betydande effekt på hur syndromet visar sig. LÄS MER