Sökning: "Katarina Gutic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Gutic.

  1. 1. VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Maja Åberg; Katarina Gutic; [2020-02-21]
    Nyckelord :barn; sexuella övergrepp; kvinnliga sexualförbrytare; kön; diskurs;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. LÄS MER