Sökning: "Katarina Hamnholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Hamnholm.

  1. 1. Blir dubbel verksamhet dubbel upplevelse? : En studie om upplevelser i kombinationsbutiker

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Liselott Forslund; Nina Kerfstedt; Katarina Hamnholm; [2006]
    Nyckelord :Kombinationsbutiker; Fokusgrupp; Upplevelser; Indiska; The One; Profil; Image; gruppintervju;

    Sammanfattning : .... LÄS MER