Sökning: "Katarina Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Katarina Jonsson.

 1. 1. "ABC-klubben"- En klubb för alla?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Elmberg Jonsson; Emma Håkansson; [2019]
  Nyckelord :ABC-klubben; Den magiska kulan; elevnära; läromedel; läs- och skrivutveckling; läsebok; nivågrupperat; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med vår studie var att se hur läromedlet ABC- klubben används i undervisningssituationer och hur eleverna och lärarna uppfattar arbetet med läromedlet. Syftet var även att analysera materialet ABC-klubben utifrån teorin om ämneskonceptioner. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en e-butik för överproducerad mat med fokus på god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nils Jonsson; Lowe Nyman; Maria Davidsson; Katarina Luu; Viktor Hakegård; Oskar Berggren; Gustav Woxén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hur en e-butik kan utvecklas för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse. Med grund i befintlig vetenskaplig teori inom området användbarhet med fokus på navigerbarhet har en e-handelsplattform för försäljning och handel av överproducerad mat i form av matlådor utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Samer, ett färgstarkt tillägg eller ett osynligt bihang? : En intervjustudie med gymnasielärare inom religionskunskap och historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Katarina Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Interview; Sami; secondary school; teacher; Sami culture; Sami religion; Sami history; Intervju; same; gymnasieskolan; lärare; samisk;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze teacher’s thoughts about Sami culture, religion and history. How do teachers shape their teaching in these topics? Teachers in secondary school and the subjects religion and history has been the basis of the survey. LÄS MER

 4. 4. Identitet och literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Elmberg Jonsson; [2018]
  Nyckelord :literacy; identity; identitet; identitetsskapande; meningsskapande;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna kunskapsöversikt handlar om literacy och identitet eller kanske snarare literacies och identiteter. Genom att läsa och diskutera, fundera och analysera de källor jag hittat i min sökprocess har min kunskapsöversikt växt fram. LÄS MER

 5. 5. Kupavskärning BH : En studie om kupavskärningens påverkan av passformen på BH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katarina Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Bra; Fit; Cut; Cup; Bysthållare; BH; Passform; Avskärning; Kupa;

  Sammanfattning : Litteratur visar på att bysthållare (BH) är ett mycket komplext plagg och endast småjusteringar kan förändra passformen. I denna studie har BH konstruerats med syfte attundersöka vad olika avskärningar över kupan gör med passformen. LÄS MER