Sökning: "Katarina Leuhusen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Leuhusen.

 1. 1. Att arkivera forskning : forskares inställning till arkivering och återanvändning av forskningsdokumentation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jesper Brinck; Katarina Leuhusen; [2013]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; tryckfrihet; offentlighetsprincip; arkiv; reanalys; metaanalys; bevarande; forskning; vetenskap; intervju; enkät; kvalitativ metod; kvantitativ metod; ALM; Archival science; archives‚ freedom of the press; the principle of public access to official documents; qualitative method; interview; questionnaire; reanalysis; meta analysis; preservation; science; research; quantitative method; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : As authorities, the universities are subject to the principle of access to official documents. Records generated during the research process are thus to be regarded as official documents, even though there are disputes over exactly when they are to be considered as such. LÄS MER

 2. 2. Schamaner och demoner-En undersökning av jägarstenålderns syn på det ockulta med utgångspunkt i Skateholm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Katarina Leuhusen; [2006]
  Nyckelord :Ockultism; Schamanism; Skateholm; Prehistory; Förhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om det ockulta under jägarstenåldern och har gravplatserna vid Skateholm som utgångspunkt. Det som uppsatsen främst fokuserar på är hur man kan tolka gravarna vid Skateholm ur ett ockult perspektiv. LÄS MER