Sökning: "Katarina Lewin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Lewin.

  1. 1. Utökad timplan i matematik - Och systemets tröghet; Extended timetable in mathematics And system interia

    Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Eva Malm; Katarina Lewin; [2014]
    Nyckelord :huvudmannaskap; matematik; timplan; utökad timplan; matematiksvårigheter; organisation; systemteori; speciallärare;

    Sammanfattning : Lewin, K & Malm, E (2014). Utökad timplan i matematik; och systemets tröghet ( Extended timetable in mathematics; and system interia). LÄS MER