Sökning: "Katarina Lidman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Lidman.

  1. 1. Vilken kvinna? En intersektionell diskursanalys av ämnesordlistan i databasen KVINNSAM

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Katarina Lidman; [2007]
    Nyckelord :kritisk diskursanalys; feministisk teori; indexering; KVINNSAM; intersektionalitet; kvinnohistoriska samlingarna; ämnesord;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically analyse the subject heading list in the database KVINNSAM at Kvinnohistoriska samlingarna. This list is intended for the retrieval of gender specific information and the subject heading women is implied. LÄS MER