Sökning: "Katarina Meyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Meyer.

  1. 1. Att möta vampyren : Hur kan Twilight behandlas i skolan?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Katarina Strömbergsson; [2014]
    Nyckelord :literature; gender; power; school; Swedish school subject ;

    Sammanfattning : This essay discusses how popular literature in general and Stephanie Meyer’s Twilight-series in particular can be useful in the classroom, despite, or rather, thanks to, its inherent problems concerning gender roles, relationships and the power systems within them. The essay takes a reader and teacher centered approach in describing both the problems of Twilight and the ways these problems can be worked with in the context of the school subject Swedish in upper secondary school. LÄS MER