Sökning: "Katarina Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Katarina Nordin.

 1. 1. Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Nordin; Sofie Onsgård; [2019]
  Nyckelord :CSR; aggressiv skatteplanering; kvinnliga styrelseledamöter; kritisk massa;

  Sammanfattning : Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. LÄS MER

 2. 2. Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Ståhle Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :Fysisk utemiljö; Inflytande; Pedagogisk miljö; Skola; Skolgård;

  Sammanfattning : Abstract Gunnarsson, Katarina Ståhle (2011). Skolgården – inflytande och pedagogiska perspektiv. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra några elevers, lärares och politikers tankar och planer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid kroniska bensår och patienternas kunskaper om sin sjukdom och behandling : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Per Norin; Katarina Nordin; [2011]
  Nyckelord :bensår; kunskaper; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka kunskaper patienter med bensår har om sin sjukdom och om sin behandling samt att beskriva hur dessa patienter upplever sjuksköterskans omvårdnad. För att göra detta genomfördes en beskrivande litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Fotots väg från arkivboxen till allmänheten : En dokumentation av DiBiS digitaliseringsprocess samt en studie av digitaliseringens följder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sandra Söderman; [2010]
  Nyckelord :Archive; ABM; photograph; data-processing; digitizing; Internet; Arkiv; Arkivvetenskap; ABM; fotografi; digitalisering; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of my one year master’s thesis is to add a documentation of a data processing-process of photo- graphs to the administration of archives. The thesis is written from an archival science perspective which is to be seen in my choice of literature, method and questions at issue. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattningar om möjligheter och hinder i förskolans samling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Anna Nord; Katarina Zelizi; [2008]
  Nyckelord :pedagogik; förskola; samling; fokusgrupp; subjektskapande;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att öka kunskapen om hur förskollärare uppfattar det pedagogiska syftet med samlingen. Vi har använt subjektskapande som analysbegrepp, vilket vi har hämtat från Elisabeth Nordin Hultmans doktorsavhandling (2004). LÄS MER