Sökning: "Katarina Nordin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katarina Nordin.

 1. 1. Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Ståhle Gunnarsson; [2011]
  Nyckelord :Fysisk utemiljö; Inflytande; Pedagogisk miljö; Skola; Skolgård;

  Sammanfattning : Abstract Gunnarsson, Katarina Ståhle (2011). Skolgården – inflytande och pedagogiska perspektiv. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra några elevers, lärares och politikers tankar och planer. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid kroniska bensår och patienternas kunskaper om sin sjukdom och behandling : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Per Norin; Katarina Nordin; [2011]
  Nyckelord :bensår; kunskaper; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka kunskaper patienter med bensår har om sin sjukdom och om sin behandling samt att beskriva hur dessa patienter upplever sjuksköterskans omvårdnad. För att göra detta genomfördes en beskrivande litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Fotots väg från arkivboxen till allmänheten : En dokumentation av DiBiS digitaliseringsprocess samt en studie av digitaliseringens följder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sandra Söderman; [2010]
  Nyckelord :Archive; ABM; photograph; data-processing; digitizing; Internet; Arkiv; Arkivvetenskap; ABM; fotografi; digitalisering; Internet;

  Sammanfattning : The purpose of my one year master’s thesis is to add a documentation of a data processing-process of photo- graphs to the administration of archives. The thesis is written from an archival science perspective which is to be seen in my choice of literature, method and questions at issue. LÄS MER