Sökning: "Katarina Palmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Palmgren.

  1. 1. Regeringen ser den kraft som idrotten är

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Katarina Ekholm; Louis Palmgren; [2017]
    Nyckelord :content analysis; discourse; governmentality; integration; newly arrived; public documents; sport; diskurs; governmentality; idrott; innehållsanalys; integration; nyanlända; offentliga tryck;

    Sammanfattning : Den svenska regeringen anser att idrottsrörelsen är en plattform för integration av nyanlända. På grund av detta vill regeringen utöka sitt ekonomiska stöd till idrotten för att ge idrottsrörelsen möjlighet att utveckla sin verksamhet och dess arbete med integration. LÄS MER