Sökning: "Katarina Peter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Katarina Peter.

 1. 1. Birgittinsk vägledning. Yta och djup i predikningar för Petri kedjors fest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Katarina Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Rev.IV:137, Christ told St. Birgitta that pilgrims to Vadstena could receive the same plenary indulgence as the one granted to the church San Pietro in Vincoli in Rome. The privilege was highly disputed, but in Vadstena the pilgrims crowded anyway on the feast of St. LÄS MER

 2. 2. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Johansson; [2017]
  Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

 3. 3. VIKINGAR PÅ TVÅ SIDOR OM NORDSJÖN. Betydelseförändringar i Peter Sawyers populärvetenskapliga bok Kings and Vikings

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Katarina Jager; [2015-11-18]
  Nyckelord :engelska; Översättning; översättningsmotsvarigheter; populärvetenskap; historia; betydelseförändringar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöks olika typer av betydelseförändringar på lexikal nivå som uppstått vid översättningen från engelska till svenska av ett kapitel i en populärvetenskaplig bok som behandlar ämnet vikingatidens historia.Uppsatsens syfte är att undersöka vilka typer av betydelseförändringar som uppstått, exemplifiera dessa och om möjligt ge förslag på alternativa lösningar. LÄS MER

 4. 4. Nya sensorsystem för kombinationseffekter av antibiotika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Katarina Bergqwist; Henning Onsbring; Emy Vu; Malin Wahlin; Peter Zarelius; Mikaela Åhlin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är antibiotikaresistens ett allvarligt problem. En tillfällig lösning på problemet är att utnyttja synergieffekter som kan uppstå mellan olika typer av antibiotika. Det innebär att antibiotika skulle kunna ha effekt mot bakterier som har utvecklat resistens. LÄS MER

 5. 5. Petrus – sveket och upprättelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Katarina Johansson; [2012-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER