Sökning: "Katarina Schultz"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katarina Schultz.

 1. 1. Generell hänsyn vid Linköpings stifts föryngringsavverkningar

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jesper Hulterström; Katarina N Schultz; [2019]
  Nyckelord :naturvård; miljövård; naturvärde;

  Sammanfattning : The 1970s are the year when the forest's environmental values are brought into Swedish forest policy for the first time. This after attention was paid to environmental problems in connection with industrialization. LÄS MER

 2. 2. Utredning av ett utbrott av lunginflammation med Mycoplasma bovis i en svensk nötbesättning samt analys av antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölk från svenska besättningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Katarina von Schultz; [2015]
  Nyckelord :Mycoplasma bovis; utbrott; lunginflammation; antikroppar; tankmjölk; utbreak; pneumonia; antibodies; bulktankmilk; Swedish; prevalence;

  Sammanfattning : En nötbesättning i södra Sverige som föder upp kalvar och ungdjur till slakt drabbades under 2013/2014 av ett utbrott av respiratorisk sjukdom med hög morbiditet och mortalitet. Med hjälp av en antikropps-ELISA har besättningen kunnat klassiciferas som positiv för Mycoplasma bovis, i kombination med respiratoriskt syncytialvirus och bovint coronavirus. LÄS MER

 3. 3. Östra Afrikas kustnära skogsområde : en viktig region för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Katarina von Schultz; [2012]
  Nyckelord :bevarandebiologi; ekoregion; skog; mangroveskog; Östafrika; Shimba Hills; röd colobusapa; Pembaflyghund;

  Sammanfattning : Längs Afrikas östkust från Somalia till Mozambique löper en tropisk skogsremsa som uppvisar en fantastisk variation i artsammansättning och utgör habitat för en mängd endemiska arter. Regionen är så unik att både Conservation International och WWF anser att den bör prioriteras för bevarande insatser. LÄS MER