Sökning: "Katarina Sjöstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Katarina Sjöstedt.

 1. 1. Strejkens röster : En kvantitativ studie av mediernas bevakning av Pappers strejk 2010

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Katarina Sjöstedt; Elina Lundberg; [2010]
  Nyckelord :strejk; elitkällor; journalistik; gatekeeping; fackförbund; arbetsmarknad; primary definers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fastpris med Dynamic Systems Development Method (DSDM) : Fungerar DSDM som projektstyrningsmodell i fastprisprojekt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Katarina Sjöstedt; [2007]
  Nyckelord :DSDM; Dynamic Systems Development Method; projekt; projektstyrning; fastpris; projektmodell;

  Sammanfattning : Enligt Standish Group är det endast cirka 35 % av alla systemutvecklingsprojekt som avslutas på ett lyckat sätt när det gäller tid, budget och resurser. Inom systemutveckling är fastprisprojekt, där systemets kostnad är förbestämd, allt mer populärt. LÄS MER