Sökning: "Katarina Urosevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarina Urosevic.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad på akutmottagningen : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Semira Araiya; Katarina Urosevic; [2021]
    Nyckelord :akutmottagning; upplevelser; sjuksköterskor; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

    Sammanfattning : Akutmottagningen är den mest komplexa enheten på sjukhuset där kritiskt sjuka patienter med komplexa omvårdnadsbehov behandlas och främsta målet där är att rädda liv. Det krävs att sjuksköterskor besitter en hög nivå av praktisk kunskap och professionell expertis och har förmågan att arbeta snabbt samt är flexibla. LÄS MER