Sökning: "Katarzyna Czepiela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katarzyna Czepiela.

  1. 1. Musikens effekter på patienter under anestesi : Allmän litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Katarzyna Czepiela; Nour Yousef; [2019]
    Nyckelord :anestesisjuksköterska; intraoperativ; musikterapi; operation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER