Sökning: "Katastrofbostäder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Katastrofbostäder.

  1. 1. SEMI : Ett projekt med syfte att presentera en ny lösning till katastrofbostäder

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

    Författare :Karin Freij; [2008]
    Nyckelord :Shelter; design; Katastrofbostäder; formgivning;

    Sammanfattning : AbstractThe number of natural disasters are increasing. Disaster relief today is improving, but not enough.The purpose of my graduation paper is to present a new solution to shelters. It’s important to remember the human, social and environmental aspects when designing a shelter for disaster relief. LÄS MER