Sökning: "Kategoriprojektet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kategoriprojektet.

  1. 1. Redovisningskonsulternas förändrade yrkesroll

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Paulina Jacobsson; Tobias Davidsson; [2008]
    Nyckelord :redovisningskonsult; revisionsplikten; auktorisation; redovisningsregler; SRF; FAR SRS; Kategoriprojektet;

    Sammanfattning : Redovisningskonsulter har tidigare inte haft en tydlig yrkesroll men den senaste tiden har förändringar skett i branschen och fler är att vänta inom en snar framtid. Studien syftar till att undersöka vad redovisningskonsulter anser om förändringarna och hur det kommer att påverka deras yrkesroll. LÄS MER