Sökning: "Kategorisering"

Visar resultat 1 - 5 av 924 uppsatser innehållade ordet Kategorisering.

 1. 1. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att inte räcka till : En litteraturstudie om sjuksköterskors omvårdnadsarbete på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Celia Fridehjelm; Maria Backman; [2024]
  Nyckelord :emergency department; experiences; nurse; nursing care; work environment; akutmottagning; arbetsmiljö; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutens unika miljö präglas av snabba beslut kring svårt sjuka och skadade patienter. Trots att det finns evidens att omvårdnad är bärande för patientsäkerheten hamnar det ändå ofta i skuggan av den medicinska behandlingen på akuten. LÄS MER

 3. 3. En ojämlik samverkan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Mina Rundén; Matilda Gillén; [2023-12-07]
  Nyckelord :samverkan; ojämlikhet; utländsk bakgrund; föräldrar; faktorer;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie med utgångspunkt i vad forskning säger om ojämlikhet i samverkan mellan hem och skola. Vi har analyserat och reducerat material utefter det som är relevant mot vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 5. 5. Från AnPassad Lärmiljö till ArbetsPlatsförlagt Lärande Samverkan mellan skola och arbetsliv med fokus på specialpedagogiska insatser i samband med arbetsplatsförlagt lärande - arbetslivets perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Lorentzon; Linda Ljungström; [2023-10-18]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; särskilt stöd; gymnasial yrkesutbildning; handledare; samverkan; dilemma;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar och hinder APL handledare uttrycker om adekvat handledning av elever i behov av särskilt stöd samt vilka specialpedagogiska insatser arbetslivet anser behövs mellan skola, APL-plats och handledare i samband med elevers arbetsplatsförlagda lärande (APL). Särskilt fokus riktades mot elever i behov av särskilt stöd och antagna på det Industritekniska programmet. LÄS MER