Sökning: "Kategorisering"

Visar resultat 1 - 5 av 601 uppsatser innehållade ordet Kategorisering.

 1. 1. ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'' : Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecka Hjelm; Jakob Arkegård; [2020]
  Nyckelord :Multilingual students; native language; translanguaging; including strategies and methods; Flerspråkig; modersmål; transspråkande; multimodala redskap; studietekniker;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 3. 3. Framtidens statistikundervisning? : En studie om informella statistiska inferenser samt informella inferentiella resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; statistik; statistiskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. LÄS MER

 4. 4. Från insamling av data till användbar karta : Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ralf Rentz; [2020]
  Nyckelord :formativ undervisning; geografi; GIS; geografiska informationssystem; projektarbete;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors hinder i arbetslivet : En kategorisering utifrån litteratur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Björk; Jackline Brzezinska; Robin Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER