Sökning: "Kategorisering"

Visar resultat 1 - 5 av 832 uppsatser innehållade ordet Kategorisering.

 1. 1. "I have alluded to him, Reader". Categorising literary references in Jane Eyre (1847)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Olivia Nordgren; [2022-02-17]
  Nyckelord :Charlotte Brontë; Jane Eyre; allusions; references; structuralism; dimensions of the text; textual and extratextual; allusioner; referenser; strukturalism; textdimensioner; textuellt och extratextuellt;

  Sammanfattning : This essay examines the use of references to real books within the narrative of Charlotte Brontë’s Jane Eyre (1847). Jane Eyre is one of the most densely allusive novels of its time, which is well-documented, but there is a limited focus on the use of allusions and references woven into its narrative, as opposed to the references woven into the textual side of the prose itself. LÄS MER

 2. 2. En tillgång, en belastning, och ett ansvar. : en foucauldiansk diskursanalys om hur människor på flykt har konstruerats i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Mihaljevic; [2022]
  Nyckelord :asyl; flykting; diskurs; foucauldiansk diskursanalys; subjektsposition; kategorisering; metafor.;

  Sammanfattning : Denna uppsats strävar efter att undersöka hur människor på flykt konstrueras i svensk massmedia samt vilka beståndsdelar utsagorna bygger på. Detta görs med hjälp av en foucauldiansk diskursanalys och tre analytiska begrepp som består av kategorisering, metaforer och subjektspositioner. LÄS MER

 3. 3. Tydliggörande pedagogik i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare kan arbeta med tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Engberg; Caroline Forslöf; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; inkludering; lärmiljö; rutiner; struktur; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares arbete med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda komplement till det talande språket genom olika visuella strategier, som att kunna ta till sig instruktioner med hjälp av bilder och texter utifrån det individuella behovet. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kanske jobbar mer med samhällskunskap än vad jag tror” : En kvalitativ studie om samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och dess lärares syn på ämnet utifrån de fyra F:n.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Fredlund Pettersson; [2022]
  Nyckelord :De fyra F:n; Kunskapssyn; Samhällskunskap; Samhällskunskapsdidaktik; Årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och hur lärarna ser på ämnet utifrån de fyra F:n: fakta-, förståelse-, färdighet- och förtrogenhetskunskap. Den forskning som finns om samhällskunskap för årskurs 4–6, visar på att ämnet är stort och svårdefinierat. LÄS MER

 5. 5. I GRÄNSLANDET MELLAN TVÅ VERKSAMHETER : En kvalitativ studie om pedagoger i fritidshems upplevelser av det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :David Karlsson; Joel Sandén; [2022]
  Nyckelord :Dubbla uppdraget; samverkan; fritidspersonal; möjligheter och utmaningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka verksamma fritidspedagoger som arbetar i det dubbla uppdraget inom skol- och fritidsverksamhet. I bakgrunden har vi en genomgång om fritidshemmets utveckling samt personalens historia inom fritidshem. LÄS MER