Sökning: "Katerina Karlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katerina Karlsson.

 1. 1. I spänningsfältet mellan profession,marknad och byråkrati : En fallstudie om hur skolaktörerna på en kommunal skola talarom sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Hansson; Katerina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :byråkrati; frirum; institutionella logiker; marknad; New Public Management; profession; skolaktörer; styrning.;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har genomgått drastiska förändringar de senaste decennierna. New PublicManagement-idéerna som trädde in i den offentliga sektorn under tidiga 90-talet innebar förändringari strukturer och processer, bland annat inom skolan i syfte med att ersätta professionell egenkontrollmed management i hopp om att skapa kontrollerbarhet och effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Katerina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

  Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vårdpersonalens följsamhet av riktlinjer för handhygien ökas?

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Ilves; Katerina Karlsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER