Sökning: "Katetrisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Katetrisering.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSE AV KVARLIGGANDE URINKATETER - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Silwer; Susanne Wahlström; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Katetrisering; Kvarliggande urinkateter; Omvårdnadsvetenskap; Patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvarliggande urinkateter ar en behandlingsmetod som anvands vid flera olika sjukdomstillstånd. Komplikationer som patienten kan utsattas för ar bland annat kateterblockage, urinvagsinfektion och urinlackage. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av ren intermittent kateterisering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nilla Hedman-Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Clean intermittent catheterization; orthopaedic surgery; patient experience; postoperative care; urinary catheterization.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent katetrisering (RIK) är en åtgärd som utförs dagligen på ett flertal patienter inom sjukvården, där sjukvårdspersonal tränger innanför patientens integritetssfär. Patienter har olika personliga gränser för när den personliga integriteten hotas och deras upplevelse vid RIK postoperativt, är sparsamt belyst i tidigare forskning. LÄS MER