Sökning: "Katharina Anna Fredenlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katharina Anna Fredenlund.

  1. 1. Positionssystemet i matematikundervisningen : med fokus på årskurs 3

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Katharina Anna Fredenlund; Charlotte Gylltoft; [2019]
    Nyckelord :variationsteori; matematikundervisning; grundskolan;

    Sammanfattning : Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik. Därför måste lärare konkretiserabegreppen eftersom de är abstrakta för många elever. Detta för att öka chansen hos eleverna att utveckla sitt lärande. LÄS MER