Sökning: "Katharina Revesz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Katharina Revesz.

  1. 1. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
    Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

    Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER