Sökning: "Kathmandu"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Kathmandu.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. Title: “Raising a daughter is like watering your neighbour’s garden” - En etnografisk studie kring flickors uppväxt och skapande av identitet utifrån två flickhem i Nepal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Peterson; Janela le Guillarme; [2018-05-02]
  Nyckelord :Doing-family; identity; symbolic interactionism; orphanage; Nepal;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how young girls shape their identities within aninstitutional environment in Nepal. We aim to highlight the importance of family and how thesocial status of women in Nepal affects the girls’ identity process. LÄS MER

 3. 3. Opportunities for small-scale anaerobic digesters for hotels and restaurants in Kathmandu, Nepal

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Avinash Dhital; [2018]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biogas; bio-waste; small-scale; cooking; fuel; hotels; restaurants; Nepal;

  Sammanfattning : About 83% of total energy consumed in Nepal comes directly from the solid fuels. The import of Liquified Petroleum Gas (LPG) is also growing at an exponential rate. LÄS MER

 4. 4. THE NURSING NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN NEPAL - A CAREGIVERS PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Sörenby Tuneld; Adam Franz-Josef Viktor Björck; [2018]
  Nyckelord :caregiver; nepal; nursing needs; persons with disabilities;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är brist på studier av vårdgivarnas behov i södra Asien. Studien kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för personer med funktionshinder och arbetsmiljö för vårdgivarna. Syfte: Beskriva vårdgivares erfarenheter i vård av funktionshindrade. LÄS MER

 5. 5. Recovery Networks - governance of non-governmental organizations in post-earthquake Nepal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Joakim Kämpe; [2018]
  Nyckelord :governance; governance networks; governability; disaster recovery; NGO; INGO; Nepal; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis sets out to further expand on the knowledge on governance of NGOs in disaster recovery and reconstruction by looking at the coordination between and governance of national and international NGOs after the 2015 earthquakes in Nepal. The study is based on interviews and field-observations from Kathmandu and Rasuwa district and applies governance networks and governability theory to explain the findings. LÄS MER