Sökning: "Kathmandu"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Kathmandu.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. The tourist gaze on the royal Kumari of Kathmandu - Analysis of a living goddess based on online discourse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Social anthropology; Kumari; worship; Newar; Nepal; Kathmandu valley; Tourism; Tourist Gaze; Modes of Authenticity; John Urry; Erik Cohen; living goddess; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are many possible sources for anthropological research, however, this thesis examines tourists' comments on internet forums. In particular, tourist comments on the TripAdvisor page of the Kumari Chowk in Kathmandu, Nepal will be examined. LÄS MER

 3. 3. Title: “Raising a daughter is like watering your neighbour’s garden” - En etnografisk studie kring flickors uppväxt och skapande av identitet utifrån två flickhem i Nepal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hilda Peterson; Janela le Guillarme; [2018-05-02]
  Nyckelord :Doing-family; identity; symbolic interactionism; orphanage; Nepal;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how young girls shape their identities within aninstitutional environment in Nepal. We aim to highlight the importance of family and how thesocial status of women in Nepal affects the girls’ identity process. LÄS MER

 4. 4. Opportunities for small-scale anaerobic digesters for hotels and restaurants in Kathmandu, Nepal

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Avinash Dhital; [2018]
  Nyckelord :anaerobic digestion; biogas; bio-waste; small-scale; cooking; fuel; hotels; restaurants; Nepal;

  Sammanfattning : About 83% of total energy consumed in Nepal comes directly from the solid fuels. The import of Liquified Petroleum Gas (LPG) is also growing at an exponential rate. LÄS MER

 5. 5. THE NURSING NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN NEPAL - A CAREGIVERS PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Philip Sörenby Tuneld; Adam Franz-Josef Viktor Björck; [2018]
  Nyckelord :caregiver; nepal; nursing needs; persons with disabilities;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är brist på studier av vårdgivarnas behov i södra Asien. Studien kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för personer med funktionshinder och arbetsmiljö för vårdgivarna. Syfte: Beskriva vårdgivares erfarenheter i vård av funktionshindrade. LÄS MER