Sökning: "Katie Eriksson vårdprocessen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Katie Eriksson vårdprocessen.

 1. 1. Att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cathrine Lundborg; Christoffer Thisell; [2018]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; Lived experiences; Literature review; Venösa bensår; Upplevelser; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever närmare en procent av befolkningen med venösa bensår. Såren uppstår på grund av venös insufficiens. Venösa bensår är ett stort folkhälsoproblem i hela världen. Personer som har ett stillasittande levnadssätt och är överviktiga har en högre risk än genomsnittsbefolkningen att utveckla venösa bensår. LÄS MER

 2. 2. "Det här med religion är svårt..." : Kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor om deras erfarenheter av att möta personer med psykossjukdom och deras religiösa tankar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Iman Chetioui Lehtinen; [2016]
  Nyckelord :Religion; Psychosis; Nurse; Nursing; Experiences; Psychiatric care; Religion; Psykossjukdom; Sjuksköterska; Vårdande; Upplevelser; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom är ett stort och utbrett hälsoproblem i Sverige, varje år insjuknar cirka 1500- 2000 människor, och medför ett svårt lidande för individen. Religionen har för personer med psykossjukdom visat sig ge upplevelse av hopp, tröst, mening och förklaring. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av delaktighet vid ronden. En empirisk studie baserad på enkäter.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Nilsson Micaela Sjöberg Anna-Helena; [2006]
  Nyckelord :delaktighet; rond; bemötande; vårdprocess; onkologi; enkätundersökning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Ronden är en benämning på en arbetsform som sedan länge använts på vårdavdelningar inom sjukhusen. Syftet med studien har varit att undersöka patientens upplevelse av delaktighet vid ronden på en onkologavdelning för att öka förståelsen för individuella uppfattningar om känslan av delaktighet hos patienten. LÄS MER